ALVIÐRA

ALVIÐRA VOR

Flottur lax úr Andakílsá

ANDAKÍLSÁ

BÍLDSFELL

BÍLDSFELL VOR

ELDVATNSBOTNAR

ELLIÐAÁR

FLÓKADALSÁ Í FLJÓTUM

GRJÓTÁ – TÁLMI

HÍTARÁ OFAN KATTAFOSS

LAXÁ Í MÝVATNSSVEIT

ÞRASTARLUNDUR

FÁSKRÚÐ

FNJÓSKÁ

GUFUDALSÁ

HJALTADALSÁ – KOLKA

KORPA – ÚLFARSÁ/

VARMÁ – ÞORLEIFSLÆKUR

HÍTARÁ

LAXÁ Í LAXÁRDAL

LANGÁ

ÞVERÁ Í HAUKADAL

MÚLATORFA

ÞRASTARLUNDUR SILUNGUR

TUNGUFLJÓT Í SKAFTÁRTUNGU

HAUKADALSÁ

GLJÚFURÁ Í BORGARFIRÐI